HỦY ĐƠN HÀNG

Đơn hàng của khách hàng sẽ được xử lý ngay khi thực hiện xác nhận thanh toán. Để được hỗ trợ về việc hủy đơn hàng, vui lòng liên hệ chúng tôi:

- Tổng đài 028 7777 2662  (9:00-17:00)

- Email: cs@indocaremart.com

- Website: https://indocaremart.com 

02877772662